Διδακτορικό Πρόγραμμα – Αρχική

08-07-09 web.xrh 0 comment

Στόχος


Το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προετοιμάζει φιλόδοξους και εργατικούς φοιτητές για ακαδημαϊκή κυρίως σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και, δευτερευόντως, για σταδιοδρομία σε υψηλόβαθμες ερευνητικές θέσεις σε τράπεζες, υπουργεία και άλλους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Special Position PhD image