Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα – Αρχική

08-07-09 web.xrh 0 comment

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα


 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

arrow ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
arrow ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
arrow Αίτηση και Συστατική Επιστολή
arrow Κανονισμός Σπουδών
arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη
arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ με ειδίκευση: “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη (Έντυπο Γραμματείας)
arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ με ειδίκευση: Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (Έντυπο Γραμματείας)
arrow Νομικό Πλαίσιο (Νέο ΦΕΚ Λειτουργίας 2008, ΦΕΚ 2005, ΦΕΚ 2000, ΦΕΚ 1998, ΦΕΚ 1995)
arrow Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ΦΕΚ 148 A’/16.7.2008, 26.6.2008
arrow Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009, Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, β’ εξάμηνο 
arrow Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009, Πρόγραμμα “Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης” για Στελέχη, β’ εξάμηνο
arrowΓραμματεία