Μεταπτυχιακό – Πληροφορίες

10-07-09 web.xrh 0 comment

Πληροφορίες :


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (M.Sc in «Banking and Finance») με κατευθύνσεις:

  • «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»)
  • «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη («Financial Analysis» for Executives)


arrow Μορφοποίηση Διατριβής

arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη
arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη (Έντυπο Γραμματείας)
arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» (Έντυπο Γραμματείας)

arrow Νομικό Πλαίσιο:   ΦΕΚ 2014
Επίσης (ΦΕΚ 2008, ΦΕΚ 2005, ΦΕΚ 2000, ΦΕΚ 1998, ΦΕΚ 1995)

arrow Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ΦΕΚ148 A’/16.7.2008, 26.6.2008

arrow Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

arrowΓραμματεία

—————————————————————————————————————————————————————

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

  • Υποβολή Αιτήσεων από 16/3/2017 – 16/6/2017arrow Πρόγραμμα Μαθημάτων για το ΠΜΣ με τίτλο Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

arrow Αίτηση Πιστοποιητικού ΠΜΣ με τίτλο Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου(Έντυπο Γραμματείας)

arrow Νομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ 2014 (ΦΕΚ Λειτουργίας 2009)
arrow Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ΦΕΚ148 A’/16.7.2008, 26.6.2008
arrow Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

arrowΓραμματεία