Μεταπτυχιακό – Ωρολόγιο Πρόγραμμα exec

13-07-09 web.xrh 0 comment

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση “Χρηματοοικονομική Ανάλυση” για Στελέχη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017 – 2018

13/09/16 ΠΜΣ Exec, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ώρες γραφείου καθηγητών