Μεταπτυχιακό – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

13-07-09 web.xrh 0 comment

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΜΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»  ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2017 – 2018

ώρες γραφείου καθηγητών