Βολιώτης – Προηγμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων

16-07-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Λέκτορας Βολιώτης Δημήτρης

Μάθημα: Προηγμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων


Προπτυχιακό 5ου Εξαμήνου Επιλογής

 

 

bullet Περιγραφή του μαθήματος

Η θεωρία παιγνίων συνιστά πλέον το βασικό αναλυτικό εργαλείο της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας και θεμελιώνει με εύλογο τρόπο την συμπεριφορά των οικονομικών δρώντων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Το μάθημα φιλοδοξεί να προσφέρει μια εισαγωγή στις μεθόδους και τα εργαλεία της θεωρίας παιγνίων δίνοντας έμφαση στα στρατηγικά παίγνια λήψης αποφάσεων. Στο τέλος των διαλέξεων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν, διαισθητικά και
αναλυτικά, απλά υποδείγματα και να κατανοούν την βασική εφαρμογή των εργαλείων της θεωρίας παιγνίων στην ανάλυση των αγορών. Το μάθημα δεν προϋποθέτει την γνώση προχωρημένων μαθηματικών τεχνικών, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να είναι εξοικειωμένοι με την μεγιστοποίηση συνάρτησης και τις βασικές έννοιες των πιθανοτήτων. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων θα δοθούν πλήθος παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.

 


bullet Διδακτικά Βοηθήματα

 • Αλιπράντης Χ. Δ. Και S.K. Chakrabarti. Παίγνια και Λήψη Αποφάσεων, Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, Αθήνα 2004.
 • Βαρουφάκης Γιάνης (2005). Θεωρία Παίγνίων: Η θεωρία που φιλοδοξεί να ενοποιήσει τις Κοινωνικές Επιστήμες, Δαρδανός-Τυπωθήτω, Αθήνα 2005.
 • Επίσης, μερικό υλικό του μαθήματος θα είναι διαθέσιμο από τον εισηγητή σε μορφή σημειώσεων.

 


bullet Ώρες διδασκαλίας

Το μάθημα θα προσφέρεται κάθε Τρίτη  12:00-14:00 στην αίθουσα 339 και κάθε Τετάρτη 08:00-10:00 στην αίθουσα 335.

 

 

bullet Δομή του μαθήματος

Τα βασικότερα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά την διάρκεια  των διαλέξεων είναι τα εξής:

 • Επισκόπηση του μαθήματος-εισαγωγή στα 2×2 κανονικά παίγνια-βασικές υποθέσεις- συνθήκες ορθολογικότητας-λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα
 • Κανονικά παίγνια γενικής μορφής-έννοια της ισορροπίας- κυριαρχούμενες στρατηγικές- διαδοχική απαλοιφή κυριαρχούμενων στρατηγικών-ισορροπία Nash
 • Εφαρμογές στην ανάλυση των αγορών-ισορροπία Nash σε μεικτές στρατηγικές
 • Εκλέπτυνση της ισορροπίας Nash-τέλειες ισορροπίες- γνήσιες ισορροπίες – παίγνια με συμβόλαια- συσχετισμένες ισορροπίες (correlated equilibria)
 • Δυναμικά παίγνια-δενδροπαίγνια με πλήρη πληροφόρηση-Αναγωγή δενδροπαιγνίου σε κανονική μορφή- υποπαίγνια-οπισθοβηματική επαγωγή-τέλειες υποπαιγνιακά ιισορροπίες Nash
 • Δενδροπαίγνια με ατελή πληροφόρηση- διαδοχική ορθολογικότητα-ισορροπίες Bayes-Nash- διαδοχικές ισορροπίες
 • Εφαρμογές των διαδοχικών ισορροπιών στα οικονομικά της αβεβαιότητας-δυσμενής επιλογή-ηθικός κίνδυνος
 • Δημοπρασίες- Δημοπρασίες ατομικής εκτίμησης-Δημοπρασίες κοινής τιμής
 • Επαναλαμβανόμενα παίγνια-επαναλαμβανόμενα παίγνια με προεξόφληση-το εθιμικό θεώρημα.
 • Το διαπραγματευτικό πρόβλημα-η μέθοδος επίλυσης κατά Νας.