Μπότσαρη – Λογιστική Κόστους

16-07-09 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Μπότσαρη Αντωνία

Μάθημα: Λογιστική Κόστους


 Προπτυχιακό 5ου Εξαμήνου Επιλογής

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες και αρχές της Λογιστικής Κόστους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που αναλύονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Διακρίσεις του κόστους και στοιχεία που συμμετέχουν στο κόστος παραγωγής (πρώτες ύλες, άμεση εργασία και γενικά βιομηχανικά έξοδα)
  • Μέθοδοι κοστολόγησης (κοστολόγηση εξατομικευμένης και συνεχούς παραγωγής)
  • Οργάνωση κοστολογικών συστημάτων για τη συγκέντρωση του κόστους και τη συσχέτιση του έμμεσου κόστους με τα προϊόντα (επιμερισμός και  επανεπιμερισμός)
  • Τεχνικές οριακής και απορροφητικής κοστολόγησης