Χορήγηση Υποτροφιών σε Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Σίνδεϋ για Διδακτ.Πρόγραμμα

24-07-09 web.xrh 0 comment

Χορήγηση υποτροφιών από το Πανεπιστήμιου του Σίνδεϋ

Το Πανεπιστήμιο του Σίνδεϋ πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες τριετούς διάρκειας σε αλλοδαπούς φοιτητές για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν διάφορους επιστημονικούς τομείς και καλύπτουν το συνολικό κόστος των διδάκτρων για 3 έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συννημένο κείμενο που ακολουθεί και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:

http://www.usyd.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_scholarships/scholarships/index.shtml#world