Προπτυχιακό – Προαπαιτούμενα Μαθήματα

31-07-09 web.xrh 0 comment

Προαπαιτούμενα Μαθήματα


bullet Το μάθημα Μικροοικονομική Ι για το μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ

bullet Το μάθημα Στατιστική Ι για το μάθημα Στατιστική ΙΙ

bullet Το μάθημα Μαθηματικά Ι για το μάθημα Μαθηματικά ΙΙ

bullet Το μάθημα Μακροοικονομική Ι για το μάθημα Μακροοικονομική ΙΙ

bullet Το μάθημα Στατιστική ΙΙ για τα μαθήματα Οικονομετρία και Στοχαστικός Λογισμός

bullet Το μάθημα Λογιστική για τα μάθηματα Χρημ/κή Λογιστική και Τραπεζική Λογιστική

bullet Το μάθημα Μαθηματικά ΙΙ για τα μαθήματα Χρημ/κή Θεωρία και Στοχαστικός Λογισμός

bullet Το μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ για το μάθημα Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων

bullet Το μάθημα Μακροοικονομική ΙΙ για το μάθημα Διεθνή ΜακροΧρημ/κή 

bullet Το μάθημα Εισαγωγή στο Marketing για το μάθημα Marketing Χρημ/κών Υπηρεσιών

bullet Το μάθημα Χρηματοοικονομική Διοικητική για το μάθημα Χρηματοδότηση Επιχ/σεων

bullet Το μάθημα Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος για το μάθημα Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου