Κατατακτήριες Εξετάσεις 2009-2010

31-08-09 web.xrh 0 comment

Κατατακτήριες Εξετάσεις για το Ακαδ. Έτος 2009 – 2010

Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα γίνει με εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το Δεκέμβριο του 2009 σε 3 μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μικροοικονομική Ι, Στατιστική Ι, Μαθηματικά Ι) για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων.

Υποβολή Αιτήσεων: 1- 15 Νοεμβρίου

Η εξεταστέα ύλη καθώς και αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο επισυναπτόμενο αρχείο.