Επιτυχία Διδακτορικής Φοιτήτριας Ειρήνης Κωνσταντινίδη

02-09-09 web.xrh 0 comment

Επιτυχία Διδακτορικής Φοιτήτριας

Η Ειρήνη Κωνσταντινίδη, τριτοετής φοιτήτρια του διδακτορικού προγράμματος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (επιβλέπων: Επικ. Καθ. Γ. Σκιαδόπουλος), επιλέχθηκε να παρακολουθήσει το CORE Lecture Series που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2009 (βλ. http://www.uclouvain.be/en-238520.html). Το Center for Operations Research and Econometrics (CORE) είναι ένα ερευνητικό κέντρο του Universite Catholique de Louvain (UCL). Το θέμα των διαλέξεων είναι ‘Jumps and Volatility in High Frequency Data’ και θα παραδοθούν από τον διακεκριμένο Καθηγητή Yacine Ait-Sahalia (Princeton University).
Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα Διακρίσεις για να δείτε και άλλες διακρίσεις του Τμήματος