Εγγλέζος Νικόλαος, Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

16-09-09 web.xrh 0 comment

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Μέλη ΔΕΠ, Νικόλαος Εγγλέζος


englezos

Νικόλαος Εγγλέζος, Επίκουρος Καθηγητής

B.Sc. (Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών)

M.Sc. (Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Columbia)

M.Phil. (Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Columbia)

Ph.D. (Μαθηματικά Χρηματοικονομικά, Πανεπιστήμιο Columbia)

Ο Νικόλαος Εγγλέζος σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997-2001). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (M.Sc. και M.Phil.) στα Μαθηματικά (2001-2004), καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στα Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά (2004-2007) από το Graduate School of Arts and Sciences του Πανεπιστημίου Columbia.

Έχει διδάξει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Columbia και στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Αποτέλεσε επίσης μεταδιδακτορικό υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς: Στοχαστική Ανάλυση, Στοχαστική Θεωρία Ελέγχου και Βελτιστοποίηση, Στοχαστικές Διαφορικές και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μαθηματικά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει παρουσιάσει εργασίες του σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια.