Επικοινωνία

16-09-09 web.xrh 0 comment

Ώρες γραφείου:

Εαρινό Εξάμηνο 2017 – 2018:

Πέμπτη 10:00-12:00
Παρασκευή 16:00-17:00

για τους μεταπτυχιακούς, κατόπιν συνεννοήσεως

Γραφείο: 303 (3ος όροφος)
Τηλ: (+30) 210.41.42.136
Email: englezos@unipi.gr