24 Σεπτεμβρίου 2009: Όταν η Πολιτική Αντιγράφει τις Εξετάσεις…

24-09-09 web.xrh 0 comment

1ο Θέμα Συζητήσεως: Όταν η Πολιτική Αντιγράφει τις Εξετάσεις…

Στην εξέταση του Ιανουαρίου 2009, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική, είχε δοθεί το ακόλουθο θέμα 

Από τα Διλήμματα της Ελληνικής Οικονομικής Πολιτικής…   

A)    ‘The Paradox of Thrift’. Στην παρούσα συγκυρία, με όλες σχεδόν τις χώρες σε ύφεση, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αυξάνουν την αποταμίευσή τους, δηλαδή δαπανούν λιγότερο σε κάθε επίπεδο διαθεσίμου εισοδήματος. Χρησιμοποιήσατε το υπόδειγμα IS/LM για να δείξετε πως αυτή η εκ πρώτης όψεως συνετή συμπεριφορά, με στόχο να μειωθεί η υπερχρέωση, χειροτερεύει την ύφεση. 


B)    ‘The Paradox of Spending’. Θεωρείστε μία μικρή χώρα, η οποία έχει μεγάλα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Χρησιμοποιήσατε το υπόδειγμα Mundel-Fleming για να δείξετε ότι μία αύξηση των δημοσίων δαπανών, G , με στόχο την αύξηση της παραγωγής, Υ , μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλ., Υ .   

   

Τα ερωτήματα (Α) και (Β) αναφέρονται στους κινδύνους δύο εναλλακτικών επιλογών/σεναρίων: Της αυξήσεως των  αποταμιεύσεων και της αυξήσεως των δημοσίων δαπανών.
 
Η δεύτερη επιλογή αντιστοιχεί στην προεκλογικώς εξαγγελθείσα οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Η δε πρώτη, στην εξαγγελθείσα πολιτική της ΝΔ – ναι μεν αναφέρεται στην αύξηση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, αλλά η μείωση των δημοσίων δαπανών αντιστοιχεί σε αύξηση των αποταμιεύσεων/μείωση του ελλείμματος της κυβερνήσεως.

Χρησιμοποιώντας οικονομικά μόνο επιχειρήματα –δεν πολιτικολογούμε, έχουμε αυστηρά τεχνοκρατική προσέγγιση— αναλύσατε τους προαναφερθέντες κινδύνους και επισημάνατε/αναλύσατε τις συνθήκες υπό τις οποίες κάθε μία εκ των δύο επιλογών θα μπορούσε να επιτύχει.
Συγκρίνατε, επίσης, την εξαγγελθείσα πολιτική της ΝΔ με την εφαρμοσθείσα στην Ιρλανδία συσταλτική δημοσιονομική πολιτική στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, η οποία οδήγησε στο «Ιρλανδικό Θαύμα». Ποια από τα συστατικά της επιτυχίας της Ιρλανδικής πολιτικής λείπουν από την Ελλάδα;