Πρόσφατες Διακρίσεις καθ. Ν. Απέργη

25-09-09 web.xrh 0 comment

Διακρίσεις Καθηγητή Νικόλαου Απέργη


 

bullet Απονεμήθηκε στον Καθηγητή Ν. Απέργη ερευνητική υποτροφία από το Research and Project Development Division του London School of Economics για την εργασία του “Τhe structure of price and inflation in the Greek economy”.

bullet O Καθηγητής Ν. Απέργης  εκλέχτηκε μέλος της Executive Committee της Atlantic Economic Association