Πρόοδος στο μάθημα “Χρηματοοικονομική Λογιστική”

14-10-09 web.xrh 0 comment

 

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι η 1η Πρόοδος του μαθήματος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, του 3ου Εξαμήνου, θα γίνει στις 31/10/2009, ημέρα Σάββατο, ώρα 10.00 – 13.00, αίθουσα 002, ως εξής:

 

  • 1ο Τμήμα:     Α έως και Λ    10.00 – 11.30,         αιθ. 002
  • 2ο Τμήμα:     Μ έως Ω        11.30 – 13.00,         αιθ. 002


Ύλη Εξετάσεων

1.    Φορολογία και Διάθεση Κερδών Επιχειρήσεων

  • Παρ. 17.1     Γενικά περί διαθέσεως αποτελεσμάτων
  • Παρ. 17.2     Το σύστημα φορολογίας των ΑΕ και ΕΠΕ
  • Παρ. 17.4     Αρχές φορολογικής έκπτωσης των εξόδων
  • Παρ. 17.5     Αρχές φορολογικής αναγνώρισης της ζημίας
  • Παρ. 17.6     Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων (μέχρι και την άσκηση 7η σελ. 236)

2.    Λογιστική Ενσώματων Ακινητοποιήσεων

  • Τα Κεφάλαια 1 και 2 εκτός των παρ. 2.4.3, 2.4.4, 2.5.6, 2.8, 2.9 και 2.10

3.    Λογιστική Ασώματων Ακινητοποιήσεων

  • Το Κεφάλαιο 3

Χρησιμοποιούμενο βοήθημα: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΤΙΚΗ, Τόμος Β, Γ. Αληφαντή, Εκδόσεις ΑΜΙΣΟΣ, Αθήνα 2007