Βολιώτης- Προχωρημένη Μικροοικονομική Θεωρία Παιγνίων

15-10-09 web.xrh 0 comment

Εισηγητής: Λέκτορας Βολιώτης Δημήτριος

Μάθημα: Προχωρημένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων


 
bullet Σκοπός του μαθήματος
Η θεωρία παιγνίων αποτελεί το βασικό πεδίο στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη για την θεμελίωση και την βαθύτερη κατανόηση των περισσότερων καταστάσεων της οικονομικής αλληλεπίδρασης μεταξύ δρώντων είτε αυτοί είναι άτομα είτε επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο των αγορών.Η βασική κατανόηση της θεωρίας παιγνίων δεν απαιτεί εξεζητημένα μαθηματικά εργαλεία, ωστόσο η θεμελίωση της θεωρίας απαιτεί κάποιες γνώσεις λογισμού και πραγματικής ανάλυσης. Επιδίωξη μου είναι να προσαρμόζω το μάθημα στις απαιτήσεις του μαθήματος και στο μαθηματικό υπόβαθρο των φοιτητών.

 

bullet Αίθουσα και ώρα

Το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και ώρες 18:00-21:00, αρχής γενομένης την 6 Οκτωβρίου 2009.

 

bullet Υλικό Διδασκαλίας
Ως βασικό εγχειρίδιο για την διδασκαλία του μαθήματος προτείνεται το «Games and Decision Making» των Aliprantis και  Chakrabarti που έχει εκδοθεί από την Oxford University Press το 1999. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια  εξαιρετική εισαγωγή στο αντικείμενο, ωστόσο για πολλές ενότητες θα δοθούν σημειώσεις του εισηγητή. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία το 2004. Μέρη της ύλης επίσης θα καλυφθούν από το βιβλίο «Game Theory. Analysis of Conflict» του Roger Myersron από την Harvard University Press (1997).

 
bullet Πρόγραμμα Μαθημάτων

 1. (6/10) Εισαγωγή στα παίγνια- Βασικές υποθέσεις στρατηγικών παιγνίων- Επισκόπηση λύσεων- Ισορροπία κατά Nash – (ΔΑΚΣ) Διαδοχική Απαλοιφή Κυριαρχούμενων Στρατηγικών- Ορθολογισιμότηττα.
 2. (13/10) Ισορροπία Nash σε καθαρές και μεικτές στρατηγικές- Εκλέπτυνση ισορροπίας Nash- Ύπαρξη ισορροπίας Nash.
 3. (20/10) Παίγνια με  επικοινωνία- παίγνια με συμβόλαια- συσχετισμένες (correlated) ισοοροπίες.
 4. (27/10) Δυναμικά παίγνια – εισαγωγή στα δενδροπαίγνια- αναγωγή δενδροπαιγνίου σε κανονική μορφή- υποπαίγνια- υποπαιγνιακά τέλειες ισορροπίες Nash.
 5. (3/11)  Δενδροπαίγνια με αβεβαιότητα- συμπεριφορικές στρατηγικές- Bayes-Nash ισορροπίες- Διαδοχικές ισορροπίες.
 6. (10/11) Εφαρμογές των διαδοχικών ισορροπιών- Προβλήματα εντολέα/εντολοδόχου-Δυσμενής επιλογή –Ηθικός κίνδυνος.
 7. (17/11) {ΑΡΓΙΑ! Το μάθημα θα  δοθεί άλλη ημέρα και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως με τον εισηγητή. Επαναλαμβανόμενα παίγνια- το εθιμικό θεώρημα.
 8. (24/11) Δημοπρασίες- Δημοπρασίες με πλήρη πληροφόρηση- Δημοπρασίες ατομικής εκτίμησης- Δημοπρασίες κοινής
 9. τιμής-Αγγλικές δημοπρασίες
 10. (1/12) Διαπραγματεύσεις-Λύση Nash- Εισαγωγή στα Συμπαίγνια
 11. (8/12) Λύσεις των συμπαιγνίων – Εφαρμογές.