Ενημέρωση για ελεύθερη χρήση βάσεων δεδομένων Βιβλιοθήκης Παν. Πειραιώς

15-10-09 web.xrh 0 comment

Ενημέρωση για ελεύθερη χρήση βάσεων δεδομένων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου ΠειραιώςΗ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς πρόκειται να προμηθευτεί τις παρακάτω βάσεις δεδομένων και μέχρι να τελειώσουν οι διαδικασίες υπογραφής των συμβάσεων με τον προμηθευτή, μας έχει παραχωρηθεί μια δίμηνη ελεύθερη χρήση τους (free trial).

Η ελεύθερη χρήση αφορά στις βάσεις:

 

 

Για την πρόσβαση παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία