Χατζηγιάννη – Επιχειρηματική Επικοινωνία

15-10-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκουσα: Δρ. Ευθαλία (Έλια) Χατζηγιάννη
Μάθημα: Επιχειρηματική Επικοινωνία


 

bullet Περιεχόμενο Μαθήματος

Το Φαινόμενο της Επικοινωνίας. Η εξέλιξη της Ανθρώπινης Επικοινωνίας. Η Κοινωνιολογική Θεώρηση της Επικοινωνίας. Ο Κοινωνικός ρόλος του Ανθρώπου. Επικοινωνία και Κοινωνική Αντίληψη. Παράγοντες Εξέλιξης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Έννοια και Σημασία. Επικοινωνία και Οργανισμοί. Η διαδικασία Διμερούς Επικοινωνίας. Στρατηγικό μοντέλο επικοινωνίας. Είδη και Μορφές Επικοινωνίας. Επικοινωνία Ομάδων. Στοιχεία Επικοινωνίας: Μήνυμα, Αποστολέας και Κοινό. Κανόνες υποδομής της Επικοινωνίας. Ηθική στην Επικοινωνία. Μέθοδοι Διοίκησης. Διαπροσωπική Επικοινωνία. Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Ο ρόλος της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων. Διαπραγμάτευση και Διαμεσολάβηση. Ακρόαση. Προφορική Επικοινωνία. Έγγραφη Επικοινωνία. Ηλεκτρονική Επικοινωνία. Προετοιμασία Αιτήσεων και Βιογραφικών.