Χατζηγιάννη – Επιχειρισιακή Ηθική

15-10-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκουσα: Δρ. Ευθαλία (Έλια)Χατζηγιάννη
Μάθημα: Επιχειρισιακή Ηθική


 

bullet Περιεχόμενο Μαθήματος
Η σύγχρονη Έννοια και Σημασία της Ηθικής των Επιχειρήσεων. Η σημασία της Παγκοσμιοποίησης. Νέα Οικονομία, Νέα Ηθική. Η έννοια του Οικονομικού Δικτύου. Φιλοσοφία και Ηθική. Φιλοσοφία και Αλήθεια. Σχολές Ηθικής. Η Ηθική στην Πράξη. Η Αγορά και ο Πελάτης.  Τα δικαιώματα του Πελάτη. Εταιρική Διακυβέρνηση. Ο ρόλος της Ηγεσίας. Η σύγχρονη  Ηγεσία. Προσεγγίσεις επιχειρηματικής Λειτουργίας. Οι Εργαζόμενοι. Σύγχρονες Τάσεις εργασιακών ευκαιριών. Η αρχή της Ισορροπίας στα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων. Ηθική και Περιβάλλον. Η σημασία της Δημιουργίας Θετικής φήμης. Κοινό και Ηθική συμπεριφορά. Η σημασία της Ηθικής για τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας