Κυρέζης – Marketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

16-10-09 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Νικόλαος Κυρέζης
Μάθημα: Marketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών


 
i Περίγραμμα ύλης
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι ιδιαιτερότητες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η ανάλυση του περιβάλλοντος μάρκετινγκ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στρατηγική ανάπτυξη και σχεδιασμός μάρκετινγκ για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ και η έρευνα της αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του πελάτη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τμηματοποίηση – Στόχευση – Τοποθέτηση.
Το μίγμα μάρκετινγκ των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών : Τα Προϊόντα-Υπηρεσίες, οι Διαδικασίες, οι Άνθρωποι, οι Τιμές, τα Κανάλια Διανομής, το Φυσικό Περιβάλλον, οι Επικοινωνίες. Η διαχείριση των σχέσεων και των προσδοκιών των πελατών. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Εμπιστοσύνη, Ποιότητα, Ικανοποίηση και Πιστότητα.