Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα, δηλώσεις συμμετοχής στην πρόοδο του μαθήματος

19-10-09 web.xrh 0 comment

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΠΡΟΟΔΟ του μαθήματος Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές και Ιδρύματα, παρακαλούνται να το δηλώσουν στον καθ. Νικόλαο Απέργη από 29/10 έως 6/11/2009.

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου