Παρουσίαση Επιστημονικής Εργασίας Αναπλ. Καθηγητή Χριστόδουλου Στεφανάδη

29-10-09 web.xrh 0 comment

Παρουσίαση Επιστημονικής Εργασίας


 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης παρουσίασε επιστημονική εργασία του στη σειρά εβδομαδιαίων σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Koc((www.ku.edu.tr/ku/index.php?option=com_content&task=view&id=3125&Itemid=3349) της Τουρκίας στις 22 Οκτωβρίου του 2009.