Χρηματοοικονομική Λογιστική, αναβολή μαθήματος 17 Νοεμβρίου

02-11-09 web.xrh 0 comment

Πειραιάς 2.11.2009

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, της 17 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/11/09, ώρα 10.00 – 13.00, αίθουσα 106.

 

 
 

Από το Γραφείο Προέδρου