Φροντιστήριο μαθήματος Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

19-11-09 web.xrh 0 comment

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του 3ου Εξαμήνου Σπουδών, ότι το επόμενο Φροντιστήριο στα πλαίσια του μαθήματος Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία του Καθηγητή κ. Αντζουλάτου, θα πραγματοποιηθεί την ημέρα Πέμπτη, 26/11 και ώρα 08.15-10.00 στην αίθουσα 105 αντί της Τετάρτης 25/11 και ώρα 08.15-10.00 στην αίθουσα 204.

 

Από το Γραφείο Προέδρου