Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, Αναβολή μαθήματος Πέμπτης 3/12/2009

27-11-09 web.xrh 0 comment

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σχετικά με μάθημα  “Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική”, ανακοινώνεται στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου του Τμήματος ότι λόγω της τελετής απονομής των υποτροφιών και, στη συνέχεια, συμμετοχής του κ. Αντζουλάτου σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, τα μαθήματα της Πέμπτης, 3ης Δεκεμβρίου, αναβάλλονται.

Η αναπλήρωσή τους θα συζητηθεί στην τάξη.

 

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου

 

Κοινοποίηση: Γραμματεία Τμήματος