Προπτυχιακό, Μάνατζμεντ, αλλαγή μαθημάτων λόγω ορκωμοσίας

09-12-09 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω προγραμματισμένης ορκωμοσίας, το μάθημα του Μάνατζμεντ (Τετάρτες, 9πμ-12, 9/12/2009 και 16/12 /2009) στο Παλαιό Αμφιθέατρο, μεταφέρεται Πέμπτες (10/12/1009, 17/12/2009 και 14/1/2010, 8-10πμ) στο 002.   

 

Το μάθημα της Τετάρτης 23/12/2009 και 13/1/2010, 9-12, θα συνεχίσει στο Παλαιό Αμφιθέατρο, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.  Οι αντίστοιχες ώρες γραφείου μου μεταφέρονται επίσης από τις Τετάρτες (9+16/12) 12-2μμ στις Πέμπτες (10+17/12) και πάλι 12-2μμ.  

 

Καθηγητής Γιάννης Θανόπουλος