Προπτυχιακό, Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα, Ανακοίνωση καθηγητή

22-01-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα»

 

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 5:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση για το μάθημα «Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα» στην αίθουσα Α001 – Ισόγειο Νκ.

 

Το μάθημα βασίζεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης πάνω σε εξειδικευμένα θέματα χρηματοοικονομικής (κατ’ επιλογή), που θα συνδυαστεί με παρουσίαση της εργασίας και συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς στο θέμα, που θα επιλέξετε να μελετήσετε.

 

Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα πρέπει να κάνουν σημαντική πρωτογενή ανάλυση και έρευνα πάνω στο θέμα, με βάση προτεινόμενη βιβλιογραφία και τη δική τους ερευνητική προσπάθεια.

Ομαδικές εργασίες επιτρέπονται μέχρι 2 φοιτητές ανά ομάδα.

 

Θα γίνουν αποδεκτοί 15 φοιτητές κατά προτεραιότητα εγγραφής, στις 19/2, στην αίθουσα Α001 – Ισόγειο Νκ.

 

 

Από το γραφείο του Καθηγητή

Ν. Καραμούζη