Προπτυχιακό, Χρηματοδότηση Επχιειρήσεων

11-02-10 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται σοτυς φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Τμήματος  ότι το μάθημα «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων» θα γίνεται κάθε Τρίτη και ώρα 8.15 – 10.00 στην αίθουσα 203.
Από το Γραφείο Προέδρου