Πρόγραμμα Υποτροφιών PwC, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, 10/3/2010

11-02-10 web.xrh 0 comment

προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Μαρτίου 2010

 

Για φοιτητές και στελέχη

Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (PwC) υπενθυμίζει ότι η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 2010-2011 είναι 10 Μαρτίου 2010.

Οι υποτροφίες της PricewaterhouseCoopers εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας για διακεκριμένους και ταλαντούχους νέους. Στόχος του προγράμματος είναι η καθοδήγηση στη σωστή εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων, με σκοπό να συμβάλλει στον περιορισμό του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής και την υποβολή αιτήσεων, πατήστε εδώ
 

 

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα υποτροφιών PwC.