Προπτυχιακό, Ελεγκτική, Πρόοδος

25-02-10 web.xrh 0 comment

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου ότι η πρόοδος στο μάθημα «Ελεγκτική» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαρτίου και ώρα 8.00-10.00 στην Αιθ. 201.

 

Εξεταστέα ύλη

 

Ελεγχος Παγίων

 

Παράγραφοι
Θέματα
 60
 Εισαγωγη
 61
 Εσωτερικός έλεγχος παγίων
 62
 Εξωτερικός έλεγχος παγίων (όλες οι παράγραφοι

εκτός  απο τις παρ.62.4.3 έως 62.4.11)

 63
 Εξωτερικός έλεγχος ασώματων ακινητοποιήσεων
 66
 Παρατηρήσεις ελέγχου
 67
 Ασκήσεις ελέγχου

Ελεγχος εξόδων πολυετους αποσβεσης ( Ολόκληρο το κεφάλαιο 12 )

 

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου