Απέργης- Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010

26-02-10 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Απέργης Νικόλαος

Μάθημα: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010


ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, Εαρινό Εξάμηνο 2009-2010

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Νικόλαος Απέργης, Ph.D.

Τηλέφωνο: 210-4142429

Fax: 210-4142341

Email: napergis@unipi.gr

Διάρκεια: 30 ώρες

Γραφείο: 329

Ώρες Γραφείου: Tρίτη 3:00-6:00 μμ

 

Στόχος του Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και η εξέταση των διεθνών χαρακτηριστικών της χρηματοοικονομικής διαχείρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ποσοτικοποιήσουν και να διαχειριστούν τον κίνδυνο που προκύπτει από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Γενικά, θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν πως διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Τα θέματα που θα καλυφθούν, από την πλευρά της πολυεθνικής επιχείρησης θα έχουν να κάνουν με το ερώτημα σχετικά με τα κέρδη από την τοποθέτηση κεφαλαίων σε διεθνή επενδυτικά προϊόντα, ποια θέματα πρέπει η πολυεθνική επιχείρηση να λάβει υπόψη της στον σχεδιασμό των διεθνών της επενδύσεων, ποιο είναι το κόστος κεφαλαίου στην διαδικασία αξιολόγησης διεθνών επενδυτικών σχεδίων, υπάρχουν κέρδη από την διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει και ξένα περιουσιακά στοιχεία κλπ.

 

Περιγραφή του μαθήματος

 • Εισαγωγή στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και οι τελευταίες εξελίξεις
 • Η αποτελεσματικότητα στην αγορά συναλλάγματος
 • Η έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου
 • Οι αγορές ευρωνομισμάτων
 • Μετρώντας την έκθεση στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
 • Η διαφορά μεταξύ συναλλακτικής και λειτουργικής έκθεσης
 • Η διαχείρισης της έκθεσης στους διεθνείς χρηματοοικονομικούς κινδύνους
 • Οι προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος
 • Οι αγορές ευρωομολόγων
 • Διεθνή χαρτοφυλάκια
 • Οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου
 • Διαφοροποίηση διεθνών χαρτοφυλακίων
 • Η έννοια της χρηματοοικονομικής διαχείρισης για την πολυεθνική επιχείρηση

 

Κύρια Βιβλιογραφία:

Eiteman, D. K., Stonehill, A. I. and Moffett, M. H., Multinational Business Finance, (10th Edition), Pearson Addison Wesley, 2004.

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία:

Richard M. Levich, International Financial Markets: Prices and Policies (2nd Edition), McGraw-Hill, 2001.

 

Alan C. Shapiro, Multinational Financial Management, (5th Edition), Allyn and Bacon, 1996.

 

Michael Melvin, International Money & Finance, (7th Edition), Pearson Addison-Wesley, 2004.

 

J. Orlin Grabbe, International Financial Markets, (3rd Edition), Irwin/McGraw Hill, 2001.

 

Cheol Eun and Bruce Resnick, International Financial Management, 4th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007.

 

Απαιτήσεις του μαθήματος:

Το μάθημα βασίζεται σε μια ενδιάμεση εξέταση, σε μια τελική εξέταση και σε παρουσίαση ενός case study. Η ενδιάμεση εξέταση μετρά για το 30% του βαθμού, η τελική εξέταση μετρά για το 40% του βαθμού, και η παρουσίαση μετρά για το υπόλοιπο 30% του βαθμού.

 

Όροι παρακολούθησης του μαθήματος:

Η παρακολούθηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να ειδοποιούν τον διδάσκοντα εάν πρόκειται να λείψουν από κάποια μαθήματα, ενώ η ενεργός συμμετοχή ενθαρρύνεται. Είστε ευπρόσδεκτοι να ρωτάτε ερωτήσεις ή/και απορίες. Εάν κάποιοι/ες δεν μπορούν να κατανοήσουν συγκεκριμένα πράγματα από τις διαλέξεις, είναι ελεύθεροι/ες να με δουν στις ώρες γραφείου μου.

 

Αναλυτική Διάρθρωση Διαλέξεων

        

Εβδομάδα διδασκαλίας
Ημερομηνία    
 Θεματολογία

Υλικό διαβάσματος

 1
 27 Απριλίου
 The International Monetary System and Multinational Corporations
 Chapters 1, 2, 3
 2
 4 Μαίου
 The Foreign Exchange Market
 Chapter 6
 3
 11 Μαίου
 Exchange Rate Determination
 Chapter 5
 4
 18 Mαίου
 International Parity Conditions
 Chapter 4
 5
 25 Μαίου
 Transaction Exposure
 Chapter 8
 6
 1 Ιουνίου
 Translation Exposure
 Chapter 10
 7
 8 Ιουνίου
 Ενδιάμεση EξέτασηΠρόοδος
 
 8
 15 Ιουνίου
 Economic Exposure
Chapter 9
 9
 22 Ιουνίου
 International Portfolio Theory and Diversification
 Chapter 15
 10
 29 Ιουνίου
 Working Capital Management
 Chapter 22
 11
 
 Τελική Εξέταση
 

 
 

Επιπλέον Πηγές Πληροφόρησης:

 

• http://finance.yahoo.com/: contains lots of data and news pieces (see in particular

http://finance.yahoo.com/currency). You can access historical news reports

http://biz.yahoo.com/n/group/060501.z09.html.

• Datastream http://www.datastream.com/ is available on a terminal in the lab of the department.

• http://www.economagic.com/: great site for historical exchange rates and other US Macroeconomic variables you will need. Also has links to historical LIBOR data (http://www.economagic.com/libor/) and has Marco data from the central banks of Australia, Japan and the Euro.

• http://www.oanda.com/convert/fxhistory: historical FX data.

• T T Thttp://fx.sauder.ubc.ca/data.html: really useful site with data, analysis and

interesting background material.

• http://www.ny.frb.org/xml/fx.html Historical data including forward rates for the Euro and Yen.

• http://www.dbresearch.com/ Deutsche Bank website contains some nice

background research including country backgrounds.

• https://www.commerzbank.com/research/index.html background research.

• http://www.gcitrading.com/fxnews/index.aspx daily market update (a little too

heavy on the technical analysis for my taste though).

• http://research.stlouisfed.org/fred2/ best site for interest and exchange rates.