Παρουσίαση Βιβλίου Ομότιμου Καθηγητή Σπύρου Μακρυδάκη, 23.3.2010

12-03-10 web.xrh 0 comment

 

Παρουσίαση Βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Σπύρου Μακρυδάκη, Τρίτη 23/3/2010.