Καραμούζης – Σεμινάριο σύγχρονων τραπεζικών θεμάτων

17-03-10 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Καραμούζης

Μάθημα: Σύγχρονα Τραπεζικά Θέματα


 

Περιγραφή του μαθήματος 

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει εξειδικευμένα θέματα στον τομέα της σύγχρονης τραπεζικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ της ακαδημαϊκής προσέγγισης και της πρακτικής εμπειρικής λειτουργίας των αγορών.  Επιπροσθέτως, να ενδυναμώσει την ικανότητα των φοιτητών να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τα τεκταινόμενα στον διεθνή χρηματοοικονομικό χώρο.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 

1.    Τάσεις στο Διεθνή Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις  νομισματικές κρίσεις, στο διεθνές νομισματικό σύστημα και στα χαρακτηριστικά των σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

Βιβλιογραφία

§  Καραμούζης, Νικόλαος Β.,  Τάσεις στο Διεθνή Χρηματιστηριακό Χώρο’’,  υπό δημοσίευση.

§  Baily, Martin Neil, Robert E. Litan, and Matthew S. Johnson, “The Origins of the Financial Crisis”, The Initiative on Business and Public Policy, The Brookings Institution, Nov 2008.

§  Banking in the Euro area: structural features and trends”, ECB, April 1999.

§  Structural analysis of the EU banking sector”, ECB, November 2002.

§  Krugman, Paul, “How Did Economists Get It So Wrong?’’, New York Times, Magazine, September 6, 2009.

§  McInish, Thomas H., Capital Markets: A Global Perspective, Blackwell Publishing, 2000. 

2.    Private Banking: Σύγχρονες Τάσεις, Προϊόντα και Υπηρεσίες

Βιβλιογραφία

§  Chorafas, Dimitris N., Wealth Management: Private Banking, Investment Decisions, and Structured Financial Products, New York: Butterworth-Heinemann, 2005.

§  Maude David and Philip Molyneux, Private Banking: Maximizing Performance in a Competitive Market, Euromoney, 1996.

§  “Measuring the Benefits of Dynamic Asset Allocation Strategies in the Presence of Liability Constraints”, EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, March 2009.

§  Weldon, Lucy, Private Banking: A Global Perspective, Woodhead Publishing, 1998.

§  World Wealth Report 2009”, Capgemini, Merrill Lynch. 

3.    Securitization of Financial Assets

Εξηγείται η διαδικασία της τιτλοποίησης και αναλύονται σε βάθος τα σημεία που απέτυχαν  και οδήγησαν στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση.  

Βιβλιογραφία

§  Alles, Lakshman, 2001, “Asset securitization and structures financing: Future Prospects and challenges for emerging market countries”, IMF Working Paper..

§  Chomsisengphet, Souphala, and Anthony Pennington-Cross, 2006, “The Evolution of the Subprime Mortgage Market”, FED of St. Louis Review, January/February, 88(1), 31-56.

§  Demyanyk, Yuliya, and Otto Van Hemert, 2008, “Understanding the Subprime Mortgage Crisis”, SSRN Working Paper.

§  Fabozzi, Frank J., and Vinod Kothari, 2007, “Securitization: the tool of financial transformation’’, Yale ICF Working Paper No. 0707.

§  Johnson, Kathleen W., “Consumer loan securitization,” chapter 10 in Impact of Public Policy on Consumer Credit, ed. T.A. Durkin and M.E. Staten, Kluwer Academic Publishers, 2002.

§  Kendall, Leon T., and Michael J. Fishman, A Primer on Securitization, MIT Press, 2000. 

4.    Investment Banking: Κύριες ασχολίες, τάσεις και η τρέχουσα πιστωτική κρίση

Συζητείται ο ρόλος, οι λειτουργίες  καθώς και οι τάσεις στον χώρο των επενδυτικών τραπεζών. Επίσης,  η στρατηγική που αναπτύσσουν σε ένα  ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα οργανωτικά και διοικητικά θέματα και τον ρόλο τους στην χρηματοδότηση εταιρειών (Issue securities, equity, IPO vs debt). Τέλος, αναφερόμαστε σε Mergers & Αcquisitions –  παίχτες, ρόλοι, τάσεις της αγοράς, τρόποι χρηματοδότησης.

Βιβλιογραφία

§  Jaffee, Dwight and Mark Perlow, “Investment Banking Regulation After Bear Stearns”, Economists’ Voice,  September 2008.

§  Hughes, Jane E., and Scott B. MacDonald, “International Banking: Text and Cases”, Addison-Wesley Publishing Co., 2002.

§  Williamson, J. Peter, The investment banking handbook, April 1988. 

5.    Project Finance 

Σκοπός είναι να επεξηγηθούν τα παρακάτω:the fundamentals of non-recourse, project financing, financial markets for project finance, including syndicated bank loans, capital markets, export credit agencies, multilateral institutions, and the private equity market, infrastructure sectors and their business risks, transaction structures and the documentation used to structure individual project financings, political risk, especially as it affects infrastructure investment and financing, currency risk, problems with respect to local currency financing. 

Βιβλιογραφία

§   “An Overview of Project Finance – 2004 Update”, Harvard Business School, 2005.

§  Sorge, Marco, 2004, “The nature of credit risk in project finance”, BIS Quarterly Review.

§  Lynch, Penelope Anne, Practical introduction to financial modeling for project finance, London: Euromoney, 1996. 

6.    Hedge Fund Industry

Λόγω της τεράστιας βιβλιογραφίας, μένουμε στην ανάλυση των βασικών εννοιών, εξηγούμε την ανάγκη των hedge funds και μέσω ενός παραδείγματος κάνουμε σαφές το πώς λειτουργούν.  

Βιβλιογραφία

§  Ackermann, Carl, Richard McEnally, and David Ravenscraft, 1999, The performance of hedge funds: risk, return, and incentives”,  Journal of Finance, 54, 3, 833-874.

§  2005 Alternative Investment Survey”, Deutsche Bank, July 2005.

§  Fung, William K.H. and David A. Hsieh, 2006,Hedge Funds: An Industry in Its Adolescence”, Economic Review, FED of Atlanta, Fourth Quarter, 1-34.

§  IMF SURVEY Global, 2004, 33, 302-304.

§  L’Habitant, François-Serge, Hedge Funds, Wiley, 2002. 

7.    The Asset Management Industry

Βιβλιογραφία

  • Black, Angela J, Bin Mao, David G McMillan, 2009, “The value premium and economic activity: Long-run evidence from the United States”, Journal of Asset Management, 10, 5, 305-317.
  • The Asset Management Industry in 2010. Bigger, sometimes better – and the best pulling away, McKinsey & Company.
  • Lunch, Antony W. and David K. Musto, 1997, “Understanding Fee Structures in the Asset Management Business”, Working Paper FIN 98-050.
  • Solnik, Bruno, 1998,Global Asset Management”, Journal of Portfolio Management, 24, 4, 43-51.
  •  Djelic , Marie-Laure and Sigrid Quack, Globalization and Institutions: Redefining the Rules of the Economic Game, Edward Elgar Pub, 2004.
  • Grinold, Richard C. and Ronald N. Kahn, Active Portfolio Management, McGrawHill, 2nd Edition
  • Mentzas, Gregoris N., Dimitris Apostolou, Andreas Abecker and Ron Young, Knowledge asset management: beyond the process-centred and product-centred, Springer, 2003.

8.    Private Equity Business

Αναλύουμε θεμελιώδεις έννοιες (περιγραφή, ιστορία, οικονομική διερμηνεία, παίχτες, ρίσκο), αξιολόγηση επιχειρηματικού πλάνου,  χρηματοδοτικά πλάνα, equity valuation. Δημιουργία Private Equity Fund: είδη, αναζήτηση επενδυτών, ιστορικό αποδόσεων (track record).  

Βιβλιογραφία

§  Kaplan, Steve, “Private Equity: Past, present and future”, University of Chicago, July  2007.

§  Lerner, Josh, Felda Hardymon and Ann Leamon, Venture capital and private equity, John Wiley and Sons: New Jersey, 2004. 

9.    Global Foreign Exchange Market : Structure, Products, Players and Trends

Σκοπός είναι να επεξηγηθούν τα παρακάτω σημεία:Exchange rates and quotations, spot/forward rates, cross rates and arbitrage, forward premium (discount), investment returns and financing costs in foreign currencies, foreign exchange exposure, money market and forward hedging strategies, currency futures/ options (βασικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές).  

Βιβλιογραφία

§  Clarida, R., and D. Waldman, 2007, “Is Bad News for the Inflation Good News for the Exchange Rate”, NBER Working Paper, No. 13010.

§  Dominguez, Kathryn, M.E. and Freyan Panthaki, 2006, “What defines ‘news’ in foreign exchange markets?”, Journal of International Money and Finance, 25, 168-198.

§  Galati, Gabriele, Patrick Higgins, Owen Humpage and William Melick, 2007, “Option prices, exchange market intervention, and the higher moment expectations channel: a user’s guide”, International Journal of Finance & Economics, 12, 2, 107 – 272.

§  Hull, John C., Options, Futures and Other Derivatives, 6th ed., Prentice Hall, 2005.

§  Neely, Christopher J., “An Analysis of Recent Studies of the Effect of Foreign Exchange Intervention”, FED of St. Louis Review, November/December 2005, 87(6), 685-717. 

10. Money Market: Products, Markets and Trading Strategies

Δεδομένης της ποικιλίας των θεμάτων, εξηγούμε τις βασικές έννοιες και ταεργαλείαπου χρησιμοποιούνται π.χ., για την μέτρηση και την διαχείριση της έκθεσης σε επιτοκιακό κίνδυνο (interest rate risk, forward rate agreement (FRAs), Eurodollar futures/options, interest rate and currency swaps, hedging interest rate risk with interest rate derivatives). 

Βιβλιογραφία

§  Gaspar, Vítor, Gabriel Perez-Quiros and Jorge Sicilia, 2001, “The ECB Monetary Policy Strategy and the Money Market”, International Journal of Finance & Economics, 6,  325-342.

§  Blake, David, Financial Market Analysis, Wiley, 2d ed., chapter 4.

§  Stigum, M., The Money Market, 3rd ed., chapters 18-22.

 

11. Leasing, Factoring and Trade Finance

Βιβλιογραφία

Leasing

§  Eisfeldt, Andrea L., and Adriano A. Rampini, 2008, “Leasing, ability to repossess, and debt capacity’’, Review of Financial Studies, forthcoming.

§  Lewis, Craig M., and James S. Schallheim, “Are Debt and Leases Substitutes?’’, 1992, Journal of Financial and Quantitative Analysis,  27,  497 -511.

Factoring

§  Bakker, Marie H. R., Leora Klapper and Gregory F. Udell, 2004, “Financing Small and Medium-size Enterprises with Factoring: Global Growth and Its Potential in Eastern Europe’’, The World Bank, May 2004.

§  Khaled Soufani, 2002, “On the determinants of factoring as a financing choice: Evidence from the UK’’, Journal of Economics and Business, 54, 239–252.

§  Klapper, Leora, 2006, “The role of factoring for financing small and medium enterprises’’, Journal of Banking and Finance, 30, 3111–3130.

Trade Finance

§  Grath, Anders, The Handbook of International Trade and Finance: The complete guide to Risk Management, International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and trade Finance, Kogan Page, 2008.

§  Warfield, Gerald, Gerhard W. Schneider and Harry M. Venedikian, Export-Import Financing, Wiley, 1986.