Προπτυχιακό, Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, Διανομή βιβλίου

12-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου σπουδών, ότι η διανομή των συγγραμμάτων «Παράγωγα Προϊόντα και Ελληνική Αγορά 1 » και «Παράγωγα προϊόντα και Ελληνική Αγορά 2» του μαθήματος Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, θα γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρα 10:00 – 14:00, από τις Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Πανεπιστημίου 49 & Αρσακείου, Αθήνα.