Προπτυχιακό, Διανομή βιβλίων

13-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές ότι η διανομή των κάτωθι συγγραμμάτων από τις από τις εκδόσεις ΚΡΗΤΙΚΗ θα γίνεται από Δευτέρα Τετάρτη 10:00 – 13:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00, από το Βιβλιοπωλείο Πύλες, Ευριπίδου 56, Πειραιάς.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑ
Φοιτητές 2ου εξαμήνου  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (H. VARIAN)Α΄ , Β΄ Τόμος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μ. ΧΑΧΟΛΙΑΔΗΣ)Α΄ , Β΄ Τόμος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ A. CHIANGΑ΄ , Β΄ Τόμος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ