Προκήρυξη για Μέλη ΔΕΠ

15-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 136/τ.Γ’/25-2-2010 και ΦΕΚ 157/τ.Γ’./2-3-2010, δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, ως εξής:

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 136/τ.Γ’/25-2- 2010)
  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Θεωρία» (ΦΕΚ 157/τ.Γ’/2-3-2010) Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 3-5-2010.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 3-5-2010. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στο τηλ. 210- 41.42.183.