23 Απριλίου 2010: Μηχανισμός Στηρίξεως της Ελληνικής Οικονομίας: Πρόσκληση των Κερδοσκόπων σε Πάρτυ;

23-04-10 web.xrh 0 comment

3ο Θέμα Συζητήσεως

Μηχανισμός Στηρίξεως της Ελληνικής Οικονομίας: Πρόσκληση των Κερδοσκόπων σε Πάρτυ;

 

Η ανακοίνωση του (αξιόπιστου) μηχανισμού στηρίξεως της Ελληνικής οικονομίας οδήγησε σε διεύρυνση του spread δανεισμού της Ελληνικής κυβερνήσεως. Η γενικότερη προσδοκία ήταν για συρρίκνωση.

 

Χρησιμοποιήσατε τη λογική του ενθέτου 16.2 «Κερδοσκοπικές Επιθέσεις – Εκ του Ασφαλούς;», από τις σημειώσεις του μαθήματος Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μικροοικονομία, για να εξηγήσετε το παράξενο εκ πρώτης όψεως, αλλά λογικό και μάλλον αναμενόμενο για τους γνωρίζοντες τη δυναμική των διεθνών χρηματαγορών, φαινόμενο.

Γνωρίζετε παρόμοια παραδείγματα από τη χρηματοοικονομική ιστορία όπου η δημιουργία σταθεροποιητικού μηχανισμού για τιμές προϊόντων δημιούργησε ευκαιρίες στους κερδοσκόπους για κέρδη χωρίς σχεδόν κίνδυνο;

Μήπως, εν τέλει, η κα. Μέρκελ, με την άρνησή της να δεσμευθεί για βοήθεια της Ελλάδος, μας προσέφερε μία καλή υπηρεσία με τη μορφή της “δημιουργικής ασάφειας” (“constructive ambiguity”) αναφορικά με τον μηχανισμό στηρίξεως;