Διακρίσεις, Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος

26-04-10 web.xrh 0 comment

Τελευταίες Διακρίσεις

  • O Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος παρουσίασε επιστημονική του εργασία στην από κοινού σειρά εβδομαδιαίων σεμιναρίων του Finance Research Group του ISCTE/Nova University στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας http://dfc.gestao.iscte.org/seminarios/financas/body_alt_inc.php τον Απρίλιο του 2010.
  • O Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος παρουσίασε επιστημονική του εργασία στο διεθνές “Weather Derivatives and Risk” Workshop του Πανεπιστημίου Humboldt στο Βερολίνο της Γερμανίας http://www.case.hu-berlin.de/events/Archive/Workshops/Weather_derivatives_workshop/ τον Ιανουάριο του 2010.
  • O Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος παρουσίασε επιστημονική του εργασία στη σειρά εβδομαδιαίων σεμιναρίων του Finance Research Group του VU University of Amsterdam στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας http://www.feweb.vu.nl/fb/seminars.php τον Οκτώβριο του 2009.