Προπτυχιακό, Χρήμα – Τράπεζες, Ακύρωση μαθήματος

26-04-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι το μάθημα ‘’Χρήμα- Τράπεζες’’ με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27.4.2010