3 Μαΐου 2010: Ο Μεγαλύτερος Κίνδυνος για την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Σταθεροποιήσεως

03-05-10 web.xrh 0 comment

4ο Θέμα Συζητήσεως

Ο Μεγαλύτερος Κίνδυνος για την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Σταθεροποιήσεως

 

Μεταφράζοντας από το άρθρο “The German Hyperinflation, 1923”, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pbs.org,

«

Οι πόλεις ήταν ακόμη εκεί, τα σπίτια δεν ήταν βομβαρδισμένα και ερειπωμένα, αλλά τα θύματα ήταν εκατομμύρια. Είχαν χάσει τις περιουσίες τους, τις αποταμιεύσεις τους, ήταν παραζαλισμένοι και δεν είχαν καταλάβει τι τους είχε συμβεί και ποιος ήταν ο εχθρός που τους είχε νικήσει. Ακόμη χειρότερα, είχαν χάσει την αυτοπεποίθησή τους, την αίσθηση ότι οι ίδιοι ήταν κύριοι της μοίρας τους αρκεί να εργαζόντουσαν σκληρά. Είχαν χαθεί, επίσης, οι παλιές αξίες της ηθικής και της αξιοπρέπειας.

»

 

 

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010