Ανακοίνωση σχετικά την Πρακτική Άσκηση

07-05-10 web.xrh 0 comment

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:

 

Δεδομένου ότι, έως τώρα δεν γνωρίζουμε αν θα εγκριθεί το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος ανακοινώνεται ότι για εφέτος (διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2010) το εν λόγω Πρόγραμμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

 

 

Από το γραφείο του Επιστημονικού Υπευθύνου,

επίκουρου καθηγητή Δ. Κυριαζή