Προπτυχιακό, Ελεγκτική, Δεύτερη Πρόοδος

10-05-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του τμήματος ότι η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος «Ελεγκτική» θα γίνει το Σάββατο 29-05-10 και ώρα 10:00-12:00. Το πρώτο τμήμα από Α ως Λ θα εξεταστεί στην αίθουσα 103 και το δεύτερο τμήμα από Μ ως Ω στην αίθουσα 106.