Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός, Ακύρωση μαθήματος

10-05-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τμήματος ότι το μάθημα «Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Δομή, Θεσμικό Πλαίσιο, Ανταγωνισμός» της Τρίτης 11.5.2010 δεν θα πραγματοποιηθεί.