Προπτυχιακό, Αρχές Management, Ανακοίνωση Διδάσκουσας

14-05-10 web.xrh 0 comment

 

 

Αρχές Μάνατζμεντ

              Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Λογιστικής

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι στις 26 Μαϊου θα γίνει αξιολόγηση του μαθήματος στις 16.30. Επειδή γίνονται παρουσιάσεις εργασιών, παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι παρόντες και να μην υπάρχει καθυστερημένη προσέλευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς επιβάρυνση στο χρόνο των παρουσιάσεων.

 

Eπίσης, έχει δοθεί για ανάρτηση ένα μέρος των διαφανειών [powerpoint] που παρουσιάστηκαν  στο μάθημα.

 

Η διδάσκουσα