Διδακτορικό, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής, 22-06-10

04-06-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα “ ΕΠΙΔΟΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚ ΣΕ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ” του κ. Β. Μπαμπαλού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (306).