Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Εξεταστέα ύλη

07-06-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Εξεταστική Ιουνίου 2010

Για τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πάρει τη νέα έκδοση (2010) του βιβλίου της κ. Σινανιώτη για τις Εταιρίες (τόμος 2) η ύλη των εξετάσεων από το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η εξής:
Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Πρώτο: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Δεύτερο: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Τρίτο: I, II, III, IV
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Τέταρτο: I, II, III, IV
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Πέμπτο: I
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Πρώτο: III, IV, V, VI
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Τρίτο: IV
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Τέταρτο: I, II, III, IV, V, VI, VII
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Πέμπτο: I, II, III, IV, V, VI
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Ένατο: I, II, III, IV
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Δωδέκατο: I, II
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Εικοστό: I, II, III, IV
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο: I, II
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Εικοστό Τρίτο: I, II, III, IV

Για τους παλαιούς φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν την παλαιά έκδοση (2004) του βιβλίου της κ. Σινανιώτη για τις Εταιρίες (τόμος 2) η ύλη των εξετάσεων από το συγκεκριμένο βιβλίο είναι η εξής:
Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Πρώτο: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Πρώτο: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Δεύτερο: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Τρίτο: I, II, III, IV
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Τέταρτο: I, II, III, IV
Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Πέμπτο: I
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Πρώτο: III, IV, V, VI
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Τρίτο: IV
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Τέταρτο: Από τις διαφάνειες των διαλέξεων
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Πέμπτο: I, II, III, IV, V, VI, VII σε συνδυασμό με τις διαφάνειες των διαλέξεων
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Ένατο: I, II, III, IV
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Δωδέκατο: Από τις διαφάνειες των διαλέξεων
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Εικοστό: I, II, III, IV
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο: I, II
Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο Εικοστό Τρίτο: I, II, III, IV

Σε ό,τι αφορά στο βιβλίο της κας Σινανιώτη «Εμπορικό Δίκαιο: Γενικό Μέρος» (Τόμος 1) έκδοσης 2000, οι φοιτητές/φοιτήτριες (και οι νέοι και των παλαιοτέρων ετών) οφείλουν να γνωρίζουν την έννοια του εμπόρου κατά το ελληνικό δίκαιο (τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα).