Προπτυχιακό, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Εξεταστέα Ύλη

11-06-10 web.xrh 0 comment

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Από το βιβλίο : Παπαδάκης, Β.Μ. (2007). Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική & Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α : Θεωρία, 5η έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Ε.Μπένου.
Οι ενότητες :

Κεφ. 1 Τι είναι Στρατηγική, σελ. 29-50
Κεφ. 2 Στρατηγική Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος, σελ. 55-94
Κεφ. 3 Στρατηγική Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, σελ. 101-132 & 132-155
Κεφ. 4 Εταιρική Αποστολή – Όραμα, σελ. 161-181
Κεφ. 5 Οι Τρεις Βασικές Θεωρήσεις της Στρατηγικής, σελ. 191-216
Κεφ. 6 Επιχειρηματική Στρατηγική Ανάπτυξης, σελ. 219-271
Κεφ. 7 Επιχειρηματική Στρατηγική Διάσωσης/Αναστροφής, σελ. 275-306
Κεφ. 8 Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, σελ. 317-363
Κεφ. 13 Σχέση Στρατηγικής και Οργανωτικής Δομής, σελ. 587-612
Κεφ. 15 Τεχνικές Χαρτοφυλακίου για Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων, σελ. 653-680

και οι σχετικές διαφάνειες και τα λοιπά αρχεία από την ιστοσελίδα :
http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php) που αναφέρονται στις ανωτέρω ενότητες