Προπτυχιακό, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ, Εξεταστέα Ύλη

11-06-10 web.xrh 0 comment

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Από το βιβλίο του διδάσκοντος Δ.Κυριαζή (2007) «Συγωνεύσεις και Εξαγορές», Εκδόσεις Πανεπιστημιακό, Κ.Σμπίλια.
οι ενότητες :
 
Κεφ. 1 Εισαγωγή
Κεφ. 2.Τα κίνητρα των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε).
Κεφ. 3 Η Αποδοτικότητα των Σ&Ε
Κεφ. 4 Στρατηγικές Εξαγοράς και Μορφές Αμύνης
Κεφ. 5 Αποτιμήσεις Εταιριών –Στόχων Εξαγοράς
Κεφ. 6 Τρόπος Πληρωμής του Τιμήματος Εξαγοράς και Αραίωση των Κερδών ανά μετοχή (χωρίς το παράρτημα).

και οι σχετικές διαφάνειες και τα λοιπά αρχεία από την ιστοσελίδα :
http://epikouros.unipi.gr/eclass/index.php που αναφέρονται στις ανωτέρω ενότητες.