Ώρες Γραφείου, Α. Μπότσαρη

15-06-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την τρέχουσα εβδομάδα η κα. Μπότσαρη θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου την Τετάρτη 16/06, 12.30 – 14.30.

Για το υπόλοιπο της εξεταστικής περιόδου, ισχύουν οι ώρες γραφείου που έχουν ανακοινωθεί (Πέμπτη, 12.00 – 14.00).